НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

Посещение на подполковник Георги Георгиев

Днес 21.02.2020 г. на гости в училище беше подп.Георги Георгиев - Началник на Военното окръжие - гр.Шумен.Подполковник Георгиев запозна учениците със състава на Българската армия,униформите.Показа им и историята на 7-ми Преславски полк от 1885 г.За учениците имаше поставени задачи.Всички се спавиха успешно и с желание !