НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

Картичка на Апостола на свободата.

Днес във ФУЧ"Родолюбие " направихме картички посветени на Апостола на свободата.Децата се справиха прекрасно и бяхя много доволни !