НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

График на родителските срещи.

На 07.09.2021 г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за  3 и 4 клас.

На 08.09.2021 г.от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за 1 и 2 клас.

Успешна нова учебна година !