НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

Национална телефонна линия за деца и възрастни - 116111

Чрез Национална телефонна линия за деца 116111 децата и възрастните , които са загрижени за тях , могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във всеки ден от седмицата.Консултирането се извършва от служители на Агенцията за социално подпомагане /АСП/. Линията е и най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск.Има  добре изграден връзка с Националната система 112 , отделите "Закрила на детето" в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др.