НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

Награждаване -Национално финално състезание към СБНУ - учебна 2020/ 2021 г.

Днес 31.05.2021 г.г-жа Нина Стоянова раздаде наградите и медалите на победителите от Финалното национално състезание към СБНУ:

2 клас -Владимир Владимиров - 50 точки - златен медал

3 клас - Боян Боянов - 50 точки - златен медал

3 клас - Николай Добре - 50 точки - златен медал

3 клас -Димитър Йончев - 49 точки -сребърен медал

4 клас -Рада Кръстева - 50 точки - златен медал

4 клас -Красимира Йорданова - сребърен медал.

Честито на победителите !