НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

Тържество на учениците от I клас

На 22.04.2021 г. първокласниците в училище изнесоха прекрасна програма по повод това, че вече са грамотни.На добър път в морето от знания !