НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

Съобщение за Обществен съвет

На 25.02.2020 г. /вторник / ще се състои Обществен съвет от 17.30 ч.