НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

Обществен съвет

На 21.03.2019 г.от 17.30 ч. ще се състои Обществен съвет.Ще се разглеждат :

1.План приемът на първокласници за учебната 2019 / 2020 г.

2.Одобряване на учебниците за I клас за учебната 2019 / 2020 г.

3.Бюджет.