НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

Заседание на Обществения съвет

На 08.09.2020 г. от 18.00 ч. ще се проведе заседание на Оществения съвет към НУ "Отец Паисий " -с.Гара Елин Пелин.