НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

Онлайн обучение

От понеделник 25.10.2021 г. Всички ученици от I -  IV клас преминават в онлайн обучение в платформата Microsoft Teams.Начало : 08.30 часа.