НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

Откриване на новата учебна 2021 / 2022 г.

Откриването на новата учебна 2021 / 2022 г. ще се състои НА 15.09.2021 г. в 09.00 ч. Всички ученици да заповядат в двора на училището в 08.45 ч.Успешна и ползотворна учебна година !