НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

Родителска среща

На 06.02.2020 г. /четвъртък/ ще се проведе родителска среща от 17.30 ч.