НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

Родителска среща

На 14.05.2019 г. от 17.30 часа ще се проведе родителска среща в "Бъдещата класна стая" за учебната 2019 /2020 г..Повече информация от класните ръководители.