НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

Състезания

Предстоят следните състезания :

1.Математическо състезание "Европейско кенгуру ".

2.Конкурс -"Водата - извор на живот".

Всички желаещи да се обърнат към класните ръководители за разяснения.

В понеделник 10.02.2020 г. децата да  отговорят дали ще участват или не.