НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

Свободното време.

През свободното си време в училището , учениците гледат презентации на различна тематика.