НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

Обществен съвет

На 13.09.2019 г. от 18.00 ч.ще се проведе заседание на Обществения съвет към НУ " Отец Паисий " с.Гара Елин Пелин.