НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София

Информация за родители на първокласници за учебна 2022 / 23 година.