НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

Заповеди на Министъра на образованието и науката и Директора на НУ "Отец Паисий " за периода 13-16.04.2020 г.