НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

Заседание на Обществения съвет

Днес 13.09.2021 г. от 17.30 ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет към НУ "Отец Паисий " с.Гара Елин Пелин.