НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София