НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София

Национално външно оценяване - 4 клас