НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

140 г.Търновска конституция-открит урок

Днес по повод 140 години от приемането на Търновската конституция в НУ"Отец Паисий" -се проведе открит урок с любезното съдействие на г-жа Ангелина Кръстева-учител по история в СУ"Васил Левски".Учениците се включиха активно в урока и получиха поощрителни награди.