НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София

Повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти /квалификация/