НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

Европейски проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

На 08.12.2022 г. стартира проекта "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи".Включени са ученици от Първи клас.Обучението се провежда на тема "Видове платформи и работа с Microsoft Teams.