НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

Родителска среща

На 13.02.2019 г. ще се проведе родителска среща.Начало : 17.00 ч.Присъствието на родителите е желателно !