НУ Отец Паисий
Начално училище в с. Гара Елин Пелин, Обл. София
Основно меню

Тържество "Ние вече сме грамотни"

НУ "Отец Паисий "  и първокласници с ръководител Св.Петкова преживяха вълнуващ празничен ден.Те гордо заявиха : "Ние вече сме грамотни "!